Welke stralen zendt de zon uit? Verschil tussen UV-A en UV-B stralen
Welke stralen zendt de zon uit? Verschil tussen UV-A en UV-B stralen

Welke stralen zendt de zon uit?

 

3 Soorten stralingen

De zon zendt 3 verschillende soorten straling uit:

1) Licht: het licht dat er voor zorgt dat onze wereld zichtbaar wordt
2) Infrarode straling: deze straling is onzichtbaar en geeft warmte
3) Ultraviolette straling: (vanaf nu UV-stralen genoemd) is onzichtbare straling. 

Wij als mensen kunnen dus wel Infrarood stralen voelen en licht zien maar de UV stralen kunnen wij niet waarnemen. Dit zorgt ervoor dat we het als mensen dus ook lastig vinden om ons goed te beschermen tegen de zon. 


De zon: kunnen we UV stralen zien?De UV stralen zijn de stralen die de huid ernstig kunnen beschadigen.

UV-stralenDe UV-stralen kunnen worden ingedeeld in 3 categorieeen: 
1) UV-A stralen
2) UV-B stralen
3) UV- C stralenUV-A, UV-B, UV-C stralen: hoe diep dringen ze door in de huid?

De dampkring om de aarde houdt het merendeel van de UV stralen tegen. De ozon-laag speelt hierin een belangrijke rol. 

UV-C stalen zijn de krachtigste vorm van UV-Straling, maar deze bereikt de aarde gelukkig niet.

UV-B stralen wordt grotendeels door de dampkring tegengehouden maar niet volledig. De UV-B stralen dringen door tot het aardoppervlakte. UV-B stralen is de belangrijkste veroorzaker van huidverbranding en daarmee ook van huidkanker.

UV-A stalen bereiken het aardoppervlakte en deze stralen dringen het diepste door in de huid. 

Het verschil tussen UV-A en UV-B. UV A stralen zijn de belangrijkste veroorzaak van huidverourdering en kan ook leiden tot huidkanker. UV-B stralen zorgen voor het verbranden van de huid en zijn met name tussen 11.00 en 15.00 in de maanden april t/m september op z'n sterkst, terwijl UV-A stralen er continue zijn. 


Hieronder kan je duidelijk de verschillen tussen UV-A en UV-B zien:

UV-A en UV-B stralen wat is het verschil


 


Wil je meer lezen over hoe je het beste kan beschermen tegen de zon?

Of

lees de verschillen tussen zonnebrand en UV-zwemkleding.